اطلاعات فروشگاه

کد فروشگاه : ۱۰۰۲۰

يزد

مشاهده آدرس
ساعات کاری
بلوار امام جعفر صادق(ع)، نبش کوچه 37

شماره تماس:

۰۳۵-۳۸۲۴۹۴۹۲
شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دوشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
سه شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
جمعه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
بازگشت
بالا