اطلاعات فروشگاه

کد فروشگاه : ۱۰۰۱۱

بابل

مشاهده آدرس
ساعات کاری
خیابان شریعتی، روبروی بانک ملی شعبه نوشیروانی

شماره تماس:

۰۱۱-۳۲۳۱۱۶۰۱
شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
یکشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دوشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
سه شنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهارشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
جمعه:
۱۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
بازگشت
بالا